Bilder / Pictures

Värnäs Camping ligger längs med Klarälven / Värnäs Camping is situated along the river Klarälven

I service huset finns kök, wc & dusch samt tvätt / Kitchen, wc, showers and laundry

Ställplatser med el finns längs med Klarälven / Places with electricity can be found along the river Klarälven

4-5 bäddars stugor med full utrustning, även mindre stugor finns /

Fully equipped timber cottages with 4-5 beds, there are smaller cottages too

I den barnvänliga baddammen kan man ta ett svalkande dopp / The camping also has a children friendly swimming pond

Kanoter finns att hyra i campingens reception / Canoes can be rented in the reception

Grillplats vid Klarälven / Barbecue at Värnäs Camping

Ädelfisk kan fiskas i campingens dammar (denna fisk ca 2,2 kg) / Fishing in the fishing pounds (this one 2,2 kg)

Stilla flyter flottarna förbi campingen. / Rafts are slowly passing by the camping.

En god campingdag avslutas med grillning! / A good camping day ends with a nice barbecue!